Přírodní vědy pro každého a bez překážek

Menu

PřihlášeníPřírodní vědy pro každého a bez překážek
O projektu ... PDF Tisk Email

 

Projekt je zaměřen na inovaci výuky přírodních věd na karvinských školách – projektu se účastní 7 karvinských základních škol.

Tato inovace bude zahrnovat:

 • tvorbu inovativních pracovních listů, zaváděných do výuky, které budou reflektovat aktuální potřeby ze strany žáků i pedagogů
 • podporu talentovaných žáků v přírodovědné oblasti zejména formou zájmových kroužků
 • podporu slabších žáků v přírodovědné gramotnosti formou individualizace přístupu k těmto žákům
 • implementaci praktických a záživných forem výuky v přírodovědné oblasti prostřednictvím exkurzí a dalších aktivit.
 • V průběhu projektu budou podporováni žáci 2. stupně základních škol v oblasti přírodních věd. Podpořena bude nejen samotná výuka formou implementace inovativních pracovních listů, ale významnou pozornost budeme věnovat též podpoře talentovaných a slabých žáků v oblasti přírodovědné gramotnosti.

  Aktivní pozorování přírodovědných jevů v praxi formou exkurzí pomůže motivovat žáky, aby si uvědomili důležitost přírodovědného vzdělání, které je bude provázet celý život. Dalším výstupem projektu bude tento webový portál, který zajistí publicitu celému projektu a bude zejména styčným místem podpory pro všechny žáky.

  Projektové výstupy budeme hodnotit, čímž zajistíme jejich použitelnost pro všechny žáky v kraji. Projekt bude přínosem i pro učitele přírodovědných předmětů, kteří budou využívat moderní technologie při výuce, společně vytvářet pracovní listy a jejich prostřednictvím inovovat vyučovací proces.

  Tímto projektem očekáváme rozvoj přírodovědné gramotnosti v Karviné s podporou rozšířené partnerské spolupráce mezi zřizovatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

  Cílem projektu je zpříjemnit žákům výuku přírodovědných předmětů a podnítit v nich zájem o ně.


  Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení min 768 řádků.

   

  footer img